Manufacturing Execution

System (MES)

MES และ อุตสาหกรรม 4.0 รากฐานของโรงงานอัจฉริยะ

     โรงงานอัจฉริยะ MES คือการบอกได้ถึงผลผลิตในอนาคต นั่นคือสิ่งที่โดดเด่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีอยู่มากมายหลากหลาย ซึ่งอาจมาและจากไปอย่างรวดเร็ว แต่ล้วนแต่สร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเป้าหมายเดียวคือเป็นที่ 1 ในการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้อีกต่อไป และ MPDV คือ Partner ที่จะช่วยช่วยสร้างโรงงานอัจฉริยะของคุณ

Manufacturing Execution

System (MES)

MES และ อุตสาหกรรม 4.0 รากฐานของโรงงานอัจฉริยะ

  โรงงานอัจฉริยะ การบอกได้ถึงผลผลิตในอนาคต นั่นคือสิ่งที่โดดเด่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีอยู่มากมายหลากหลาย ซึ่งอาจมาและจากไปอย่างรวดเร็ว แต่ล้วนแต่สร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเป้าหมายเดียวคือเป็นที่ 1 ในการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้อีกต่อไป และ MPDV คือ Partner ที่จะช่วยช่วยสร้างโรงงานอัจฉริยะของคุณ

MES คือ

     MES คือศูนย์กลางข้อมูล ไม่ใช่แค่เพื่อการผลิต แต่เกี่ยวข้องกับทั้งบริษัท นอกเหนือจากระบบ ERP แล้ว MES มีบทบาทสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูล และประมวลผลได้แบบ Real-time แต่ ยังสามารถเชื่อมไปยัง shop floor MES ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสามารถตอบสนองและรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ในระยะยาว

     เราจะแสดงให้เห็นว่า Manufacturing Execution System (MES) ช่วยบริษัทผู้ผลิตให้เป็น Smart Factory ได้อย่างไร และทำไมถึงขาดระบบนี้ไปไม่ได้

หนทางสู่ Smart Factory

     เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทผู้ผลิตต้องเลือกใช้ Software ที่เหมาะสม Manufacturing Execution Systems (MES) สอดคล้องกับ VDI guideline 5600 และได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าครอบคลุมความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

     เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทผู้ผลิตต้องเลือกใช้ Software ที่เหมาะสม Manufacturing Execution Systems (MES) สอดคล้องกับ VDI guideline 5600 และได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าครอบคลุมความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

หนทางสู่ Smart Factory

     MES มีบทบาทสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูล และประมวลผลได้แบบ Real-time แต่ MES คือศูนย์กลางข้อมูล ไม่ใช่แค่เพื่อการผลิต แต่เกี่ยวข้องกับทั้งบริษัท นอกเหนือจากระบบ ERP แล้ว MES ยังสามารถเชื่อมไปยัง shop floor MES ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสามารถตอบสนองและรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ในระยะยาว
     เราจะแสดงให้เห็นว่า Manufacturing Execution System (MES) ช่วยบริษัทผู้ผลิตให้เป็น Smart Factory ได้อย่างไร และทำไมถึงขาดระบบนี้ไปไม่ได้

องค์ประกอบของโรงงานอัจฉริยะ

A model for innovative production IT

     ความท้าทายในการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น เช่น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เวลาในการส่งมอบที่สั้นลง การเปลี่ยนกระบวนการที่รวดเร็ว ขนาดแบทช์ที่เล็กลงจนไปถึง 1
     ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 Smart Factory จำเป็นต้องมีกระบวนการและฟังก์ชั่นบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และนี่นำมาซึ่งองค์ประกอบสำคัญของโรงงานอัจฉริยะ

     องค์ประกอบที่สำคัญของโรงงานอัจฉริยะ คือหนึ่งวงจรควบคุม ซึงประกอบด้วย การวางแผนการผลิต (Planning & Scheduling) และนำแผนการไปใช้ (Execution) วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ (Analytics) เพื่อการคาดการณ์ (Prediction) และจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์ ก็จะกลับไปสู่การวางแผนอีกครั้งเป็นวงจรต่อไป และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ Industrial Internet of Things (IIoT) ทำหน้าที่สนับสนุนวงจรนี้โดยการรวบรวมและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

รองรับการทำงานรวมกับวงจรเหล่านั้น

Previous
Next

Application example in MES HYDRA

Planning & Scheduling

ภาระกิจโดยทั่วไปของการเตรียมงานและการวางแผน

 • คำสั่งและการปฏิบัติงาน
 • ทรัพยากรและพนักงาน
 • รับประกันคุณภาพ
 • การซ่อมบำรุง
 • วัสดุและการใช้พลังงาน

Execution

มั่นใจได้ว่าทุกข้อมูลสำคัญจะถูกนำไปใช้

และจัดทำเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ควบคุมการผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ 
การเชื่อมต่อกระบวนการ 
การตรวจสอบออนไลน์ 
การตรวจหาการเบี่ยงเบนตั้งแต่เริ่มต้น 

Previous
Next

Application example in MES HYDRA

Previous
Next

Application example in MES HYDRA

Analytics

ใช้วิธีการทางสถิติและนวัตกรรมทางอัลกอริธึม

ที่ในการเตรียมข้อมูลที่รวบรวมมาสำหรับ

 • KPIs
 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์
 • การวิเคราะห์สาเหตุ
 • การวิเคราะห์การบริการตนเอง
 • Machine learning จาก Big Data

Prediction

ทำนายเหตุการณ์ด้วยแบบจำลอง

การปฏิบัติการและปัญญาประดิษฐ์

ทำนายคุณภาพ 
ทำนายวัน 
การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า 
วางแผนวัสดุ 

Previous
Next

Application example in MES HYDRA

Previous
Next

Application example in MES HYDRA

Industrial Internet of Things (IIoT)

เชื่อมต่อผู้ปฏิบัติงานกับกระบวนการผลิตที่แท้จริง

ด้วยระบบเครือข่ายและการประมวลผลที่ล้ำสมัย

 • การถ่ายโอนข้อมูลจาก IIOT เซ็นเซอร์
 • การเชื่อมต่อกับ Digital machine
 • การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
 • ให้ข้อมูลกับ shop floor
 • ให้คำแนะนำผู้ปฎิบัติงาน

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ