Manufacturing Execution

System (MES)

MES และ อุตสาหกรรม 4.0 รากฐานของโรงงานอัจฉริยะ

     โรงงานอัจฉริยะ MES คือการบอกได้ถึงผลผลิตในอนาคต นั่นคือสิ่งที่โดดเด่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีอยู่มากมายหลากหลาย ซึ่งอาจมาและจากไปอย่างรวดเร็ว แต่ล้วนแต่สร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเป้าหมายเดียวคือเป็นที่ 1 ในการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้อีกต่อไป และ MPDV คือ Partner ที่จะช่วยช่วยสร้างโรงงานอัจฉริยะของคุณ

Manufacturing Execution

System (MES)

MES และ อุตสาหกรรม 4.0 รากฐานของโรงงานอัจฉริยะ

  โรงงานอัจฉริยะ การบอกได้ถึงผลผลิตในอนาคต นั่นคือสิ่งที่โดดเด่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีอยู่มากมายหลากหลาย ซึ่งอาจมาและจากไปอย่างรวดเร็ว แต่ล้วนแต่สร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเป้าหมายเดียวคือเป็นที่ 1 ในการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้อีกต่อไป และ MPDV คือ Partner ที่จะช่วยช่วยสร้างโรงงานอัจฉริยะของคุณ

MES คือ

     MES คือศูนย์กลางข้อมูล ไม่ใช่แค่เพื่อการผลิต แต่เกี่ยวข้องกับทั้งบริษัท นอกเหนือจากระบบ ERP แล้ว MES มีบทบาทสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูล และประมวลผลได้แบบ Real-time แต่ ยังสามารถเชื่อมไปยัง shop floor MES ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสามารถตอบสนองและรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ในระยะยาว

     เราจะแสดงให้เห็นว่า Manufacturing Execution System (MES) ช่วยบริษัทผู้ผลิตให้เป็น Smart Factory ได้อย่างไร และทำไมถึงขาดระบบนี้ไปไม่ได้

หนทางสู่ Smart Factory

     เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทผู้ผลิตต้องเลือกใช้ Software ที่เหมาะสม Manufacturing Execution Systems (MES) สอดคล้องกับ VDI guideline 5600 และได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าครอบคลุมความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

     เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทผู้ผลิตต้องเลือกใช้ Software ที่เหมาะสม Manufacturing Execution Systems (MES) สอดคล้องกับ VDI guideline 5600 และได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าครอบคลุมความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

หนทางสู่ Smart Factory

     MES มีบทบาทสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูล และประมวลผลได้แบบ Real-time แต่ MES คือศูนย์กลางข้อมูล ไม่ใช่แค่เพื่อการผลิต แต่เกี่ยวข้องกับทั้งบริษัท นอกเหนือจากระบบ ERP แล้ว MES ยังสามารถเชื่อมไปยัง shop floor MES ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสามารถตอบสนองและรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ในระยะยาว
     เราจะแสดงให้เห็นว่า Manufacturing Execution System (MES) ช่วยบริษัทผู้ผลิตให้เป็น Smart Factory ได้อย่างไร และทำไมถึงขาดระบบนี้ไปไม่ได้

องค์ประกอบของโรงงานอัจฉริยะ

A model for innovative production IT

     ความท้าทายในการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น เช่น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เวลาในการส่งมอบที่สั้นลง การเปลี่ยนกระบวนการที่รวดเร็ว ขนาดแบทช์ที่เล็กลงจนไปถึง 1
     ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 Smart Factory จำเป็นต้องมีกระบวนการและฟังก์ชั่นบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น และนี่นำมาซึ่งองค์ประกอบสำคัญของโรงงานอัจฉริยะ

     องค์ประกอบที่สำคัญของโรงงานอัจฉริยะ คือหนึ่งวงจรควบคุม ซึงประกอบด้วย การวางแผนการผลิต (Planning & Scheduling) และนำแผนการไปใช้ (Execution) วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ (Analytics) เพื่อการคาดการณ์ (Prediction) และจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์ ก็จะกลับไปสู่การวางแผนอีกครั้งเป็นวงจรต่อไป และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ Industrial Internet of Things (IIoT) ทำหน้าที่สนับสนุนวงจรนี้โดยการรวบรวมและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

รองรับการทำงานรวมกับวงจรเหล่านั้น

Application example in MES HYDRA

Planning & Scheduling

ภาระกิจโดยทั่วไปของการเตรียมงานและการวางแผน

 • คำสั่งและการปฏิบัติงาน
 • ทรัพยากรและพนักงาน
 • รับประกันคุณภาพ
 • การซ่อมบำรุง
 • วัสดุและการใช้พลังงาน

Execution

มั่นใจได้ว่าทุกข้อมูลสำคัญจะถูกนำไปใช้

และจัดทำเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ควบคุมการผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ 
การเชื่อมต่อกระบวนการ 
การตรวจสอบออนไลน์ 
การตรวจหาการเบี่ยงเบนตั้งแต่เริ่มต้น 

Application example in MES HYDRA

Application example in MES HYDRA

Analytics

ใช้วิธีการทางสถิติและนวัตกรรมทางอัลกอริธึม

ที่ในการเตรียมข้อมูลที่รวบรวมมาสำหรับ

 • KPIs
 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์
 • การวิเคราะห์สาเหตุ
 • การวิเคราะห์การบริการตนเอง
 • Machine learning จาก Big Data

Prediction

ทำนายเหตุการณ์ด้วยแบบจำลอง

การปฏิบัติการและปัญญาประดิษฐ์

ทำนายคุณภาพ 
ทำนายวัน 
การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า 
วางแผนวัสดุ 

Application example in MES HYDRA

Application example in MES HYDRA

Industrial Internet of Things (IIoT)

เชื่อมต่อผู้ปฏิบัติงานกับกระบวนการผลิตที่แท้จริง

ด้วยระบบเครือข่ายและการประมวลผลที่ล้ำสมัย

 • การถ่ายโอนข้อมูลจาก IIOT เซ็นเซอร์
 • การเชื่อมต่อกับ Digital machine
 • การรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
 • ให้ข้อมูลกับ shop floor
 • ให้คำแนะนำผู้ปฎิบัติงาน

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ