[ MES Case Study] Phoenix Contact จัดการข้อมูลจากกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนอย่างสมบูรณ์แบบ

       MES Case Study       Phoenix Contact ผู้นำตลาดระดับโลกสำหรับส่วนประกอบระบบ และโซลูชั่นด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีพนักงานทั้งหมด 17,400 คน ที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ใน Bloomberg (North Rhine-Westphalia, Germany) สถานที่ผลิตต่างๆ และสำนักงานขาย         Task and Solution     …

Continue Reading[ MES Case Study] Phoenix Contact จัดการข้อมูลจากกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนอย่างสมบูรณ์แบบ

Smart factory มีอะไรแตกต่างจากโรงงานปกติบ้าง?

          บทความนี้จะพาคุณมารู้จักกับ Smart Factory ความแตกต่างจากโรงงานแบบปกติ และทำความเข้าใจกับระบบการทำงานของโรงงานในสมัยใหม่ให้มากขึ้น         เทคโนโลยีได้ขับเคลื่อนโลกไปอย่างรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการติดต่อสื่อสาร ซื้อขายสินค้า รวมไปถึงด้านวิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย          ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ได้ใช้กำลังผู้คนจำนวนมากในการผลิตสินค้าอย่างภาพจำของหลายๆ คนอีกต่อไป โรงงานอัจฉริยะ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับของการผลิต และคุณภาพสินค้า…

Continue ReadingSmart factory มีอะไรแตกต่างจากโรงงานปกติบ้าง?

เทคโนโลยีที่เป็นกุญแจสำคัญใน Industry 4.0

 ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค industry 4.0 ซึ่ง เป็นแนวคิดใหม่ที่เป็นเสมือนการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งใหม่ล่าสุด ที่มีจุดเด่น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักร และระบบการผลิตในลักษณะ industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค แต่ยังรักษาประสิทธิภาพ การผลิตที่สูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เช่น 3D Printing, Augmented reality, Big data and analytics, Autonomous Robots, Simulation, Horizontal and vertical system integration, Smart Factor,…

Continue Readingเทคโนโลยีที่เป็นกุญแจสำคัญใน Industry 4.0

OEE มีประโยชน์อย่างไรต่ออุตสาหกรรมการผลิต?

OEE คืออะไร OEE (Overall Equipment Effectiveness) หมายถึง ประสิทธิผลของอุปกรณ์โดยรวม มันคือเทคนิคที่ถูกใช้ในการลดจำนวนการหยุดของเครื่องจักรในการผลิตนั้นได้ถูกอธิบายครั้งแรกโดยเป็นส่วนหลักของวิธีการในหัวข้อ TPM ในปี 1982 , TPM : Total Productive Maintenance คือหลักการที่ได้ถูกนำเสนอในปี 1971 โดย สถาบันบำรุงโรงงานของญี่ปุ่น การคำนวนหา ไม่มีมาตรฐานว่าควรคำนวณอย่างไร ดังนั้นในการเริ่มต้นทำ ต้องคุยกันก่อนถึงวิธีการคำนวณ มีประโยชน์เป็นทั้งเกณฑ์มาตรฐานและพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสินทรัพย์การผลิตที่กำหนดกับมาตรฐานอุตสาหกรรมกับสินทรัพย์ภายในที่คล้ายคลึงกันหรือเพื่อผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันซึ่งทำงานกับสินทรัพย์เดียวกันเป็นพื้นฐานสามารถใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าเมื่อเวลาผ่านไปในการกำจัดของเสียจากสินทรัพย์การผลิตที่กำหนด รวบรวมข้อมูลเครื่องจักร เมื่อมีการหยุดเครื่อง…

Continue ReadingOEE มีประโยชน์อย่างไรต่ออุตสาหกรรมการผลิต?

MES EP5 : IIoT องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

       หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการควบคุมกระบวนการผลิต ให้ธุรกิจชองคุณก้าวสู่ Smart Factory หรือโรงงานอัจฉริยะ คือการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Industrial Internet of Thing หรือ IIoT ในการมาทำให้มั่นใจว่าข้อมูล Shop Floor นั้นถูกเก็บรวบรวมและพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ รวมถึงการติดตามข้อมูลในกระบวนการผลิตได้แบบ Real Time อีกด้วย        Connecting the shop floor…

Continue ReadingMES EP5 : IIoT องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

MES EP4 : Predictive Manufacturing องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

       การคาดการณ์การผลิตหรือการคาดการณ์ทั่วไป คือการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งในขณะเดียวกัน การคาดการณ์ในการผลิตเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโมเดลโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วนคือ การวางแผนการผลิตที่จากพารามิเตอร์จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน (Planning & Scheduling) จากนั้นแผนที่วางไว้จะถูกดำไปดำเนินการ (Execution) และข้อมูลจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์ (Analytics) เพื่อคาดการณ์การผลิต (Prediction) และนำไปวางแผนต่อไป ซึ่งใช้เทคโนโลยี IIoT ในการรองรับโครงสร้างนี้ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลทั้งหมด       Predicting…

Continue ReadingMES EP4 : Predictive Manufacturing องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”