ERP Connection

ส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบในระบบ ERP ของคุณ

Enterprise Integration Services

     ธุรกิจส่วนใหญ่วางแผนและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานด้วยโซลูชัน ERP (Enterprise Resource Planning) ที่สอดคล้องกันในลักษณะแนวนอนจากซัพพลายเออร์ เช่น SAP, Microsoft หรือ ProAlpha โดยประสิทธิภาพของระบบ Enterprise Resource Planning ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความทันสมัยของข้อมูลที่จะดำเนินการ ด้วยเหตุนี้ระบบ Manufacturing Execution Systems (MES) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับผู้ผลิต โดยระบบนี้สามารถรวบรวมข้อมูลได้ทันทีสำหรับการส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วไปยัง Enterprise Resource Planning และจัดเตรียมฟังก์ชันเพิ่มเสริมสำหรับแผนกที่ต้องโฟกัสในการผลิตและวิศวกรรม

     Enterprise Integration Services โดย MPDV สามารถเข้าควบคุมการสื่อสารกับธุรกิจไอทีต่างๆ  เช่น ERP, PLM, SCM หรือ HR และฟังก์ชันที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งรวมถึงภาษาและตารางการกำหนดค่า ฟังก์ชันการจัดการทั้งหมดสำหรับข้อมูลหลักและเครื่องมือการบริหาร Concept ที่กว้างขวางและการบำรุงรักษาข้อมูลและการเก็บแบบถาวร

MES in the SAP environment

     เราสนับสนุนแนวคิด MES ที่ต้องการการฝังฟังก์ชัน MES ทั้งหมดลงในโครงสร้าง SAP ด้วยการรวมและแพลตฟอร์มข้อมูล MII แต่ระบบย่อยยังคงขึ้นอยู่กับ MES HYDRA ของเรา พร้อมด้วยอินเตอร์เฟซที่ได้รับการรับรองเพื่อการใช้งาน SAP

    MDPV มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับพาร์ทเนอร์โปรแกรมของ SAP และได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญจาก SAP ในระหว่างที่ดำเนินการโครงการจำนวนมาก มีการนำ MES จาก MPDV มาใช้ในการปรับปรุงและสนับสนุนฟังก์ชันของ SAP โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกที่ใกล้กับการผลิต

SAP Competence Center at MPDV

  • PP-PDC interface ที่ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกทั่วโลก
  • ผู้ผลิต MES สัญชาติเยอรมันรายแรกสนับสนุนโดย SAP NetWeaver

    ใน SAP Competence Center ที่ MPDV เราได้เก็บรวบรวมประสบการณ์ของเราจากระหว่างหลายโครงการที่เชื่อมโยง HYDRA กับระบบ SAP เมื่อทำงานร่วมกับคุณลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้าน SAP และที่ปรึกษาด้าน SAP ของเราจะดำเนินการวางแผนก่อนและคิดหาส่วนเชื่อมต่อระหว่าง HYDRA กับแอปพลิเคชัน SAP

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันเช่น หากเป็น ของบริษัทจะหมายรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบการกระจายสินค้าเพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอน (Algorithm) การทำงานได้อีกด้วย

         ปัจจุบัน มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  sotfwareมีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) ระบบขายหน้าร้าน POS แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้งองค์กรได้

         ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือมีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ และ  sotfwareจะได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Best Practice) ก็คือมีการกำหนดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการทดสอบ และสำรวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไว้ในตัวของ  sotfwareโดยที่ sotfwareจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรนั้น

MPDV gives organizations access to a global solution that is both ISO certified and FDA validated, so it can be used in automotive, plastics, metals, electronics, as well as medical and food and beverage industries.

HYDRA lets companies purchase only the applications they require, with the ability to roll out additional modules at any time. The functionality includes shop floor scheduling, machine and order data, material and production logistics, tracking and tracing, tool and resource management. As HR-related features HYDRA provides functionalities or Time & Attendance, Personnel Scheduling, Incentive Pay and Access Control. The MES solution also provides quality management for in-production inspection, process data analysis, and gauge management. HYDRA can integrate with most ERPs in the industry, including Oracle, ABAS, SAP, PENTA, and MS Dynamics as well as all kinds of shop floor equipment.

As leading MES solution, HYDRA provides important benefits to manufacturing firms:

  • It can integrate shop floor level and management.
  • It has a modular structure, which provides a seamless flow of information.
  • It offers powerful functions for Production, HR and Quality.

Shop Floor level needs information and planning functions in the following areas: Production Data Collection (PDC), Shop Floor Scheduling, Material and Production Logistics, Traceability, Machine Data Collection, Tool Management / DNC, Quality Assurance / CAQ, Process Data Collection, Time and Attendance, Personnel Scheduling, Incentive Pay, Access Control and Escalation Management.

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ