MES Hydra overview

HYDRA สามารถตอบโจทย์ในมุมมอง 360 องศา

Manufacturing Execution System HYDRA

   MES HYDRA มีฟังก์ชั่นการทำงานที่กว้างและหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการตาม VDI guideline 5600 (มาตรฐาน IEC 62264 และ ANSI/ISA-95) แอปพลิเคชั่นของ HYDRA แต่ละโมดูลสามารถรวมข้อมูลกันที่ฐานข้อมูล MES กลางได้โดยไม่ต้อง interface ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า HYDRA สามารถตอบโจทย์ในมุมมอง 360 องศา ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการผลิต HYDRA มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งซอฟต์แวร์มาตราฐาน (Configuration) และการปรับแต่ง (Customizing) ทำให้สามารถตอบสนองได้ทุกความ ต้องการเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และ HYDRA สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรการผลิตและระบบการจัดการของโรงงานได้ (เช่น ERP, WMS) ด้วยระบบ Manufacturing Execution System ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิทางการผลิตและความสามารถทางการแข่งขันได้ – ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

MES Hydra overview

HYDRA สามารถตอบโจทย์ในมุมมอง 360 องศา

Manufacturing Execution System HYDRA

   MES HYDRA มีฟังก์ชั่นการทำงานที่กว้างและหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการตาม VDI guideline 5600 (มาตรฐาน IEC 62264 และ ANSI/ISA-95) แอปพลิเคชั่นของ HYDRA แต่ละโมดูลสามารถรวมข้อมูลกันที่ฐานข้อมูล MES กลางได้โดยไม่ต้อง interface ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า HYDRA สามารถตอบโจทย์ในมุมมอง 360 องศา ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการผลิต HYDRA มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งซอฟต์แวร์มาตราฐาน (Configuration) และการปรับแต่ง (Customizing) ทำให้สามารถตอบสนองได้ทุกความ ต้องการเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และ HYDRA สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรการผลิตและระบบการจัดการของโรงงานได้ (เช่น ERP, WMS) ด้วยระบบ MES ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิทางการผลิตและความสามารถทางการแข่งขันได้ – ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เปลี่ยนจากระบบเอกสารที่ยุ่งยาก

เป็นระบบ Data center ด้วย MES HYDRA

     MES HYDRA สามารถลดช่องว่างระหว่าง ERP กับ Production/Shop floor ลงได้ จากระบบเดิมที่วางแผนการผลิตผ่าน ERP หรือโปรแกรม Excel แล้วส่งแผนนั้นเป็นกระดาษไปยังแผนกต่างๆเพื่อสั่งผลิต ระบบการจัดการด้านบนหรือ ERP ไม่สามารถรู้ถึงสถานะปัจจุบันของเครื่องจักรด้านล่าง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนแผนจึงทำได้ยาก ทั้งการบันทึกค่าต่างๆยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ข้อมูลจึงกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ

     MES จึงเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การรับ order ที่สร้างจาก ERP มาวางแผนการผลิตในระดับเครื่องจักนพร้อมส่งคำสั่งไปยังเครื่องจักรโดยตรง และดึงค่าข้อมูลการผลิตแบบ Real-Time ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อนี้เองทำให้การวางแผนการผลิตทำได้โดยง่าย เก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ, สืบย้อนกลับข้อมูลได้ทันที และยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง

ERP ↔︎ MES ↔︎ Machines

 • HYDRA HighLights
 • HYDRA Applications Modules
 • HYDRA for all company sizes

     MES HYDRA ได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัลและเป็นโปรแกรมที่สามารถตอบสนองการทำงานของผู้ใช้งานทั่วโลก

 • เป็นฐานข้อมูลกลางของการผลิต สำหรับการรวมข้อมูลของแอปพลิเคชันทั้งหมด
 • ตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลาย
 • มีระบบที่ซับซ้อนสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลและมีกลไกการสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนระบบปฏิบัติการที่ต่อเนื่อง 24/7 (24 ชั่วโมง 7 วัน)
 • การตรวจสอบระบบที่กว้างขวาง
 • มีระบบการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเข้ามาแบบออนไลน์
 • สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ระหว่างที่ระบบไอทีเกิดปัญหา
 • รองรับการทำงานแบบหลายไคลเอนต์และหลายระบบทั้งระบบใช้งานจริงและระบบสำหรับการทดสอบการปฏิบัติการ
 • มีการกำหนดสิทธิ (Authorization) หลายระดับตามหน้าที่การทำงาน
 • รองรับเวอร์ชั่นภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาไทย
 • รองรับการทำระบบคลาวด์ (Cloud platform)

      HYDRA แบ่งแอพพลิเคชั่นออกเป็นโมดูลตามฟังก์ชั่นการทำงาน ซึ่งครอบคลุมการทำงานในสายการผลิตเกือบทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเลือกโมดูลได้ตามความต้องการ โดยเริ่มจากโมดูลเล็กๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น (Pain point) แล้วค่อยขยายให้เต็มประสิทธิภาพได้

 

     ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 40 ปีในการทำ MES แสดงให้เห็นว่า HYDRA สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของโรงงานผู้ผลิตที่มีความต้องการแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ MES HYDRA จาก MPDV จึงออกแบบเป็นแบบโมดูล สามารถรวมโมดูลเป็นโซลูชั่นเพื่อทำตามความต้องการได้ จบ ครบ ภายใน HYDRA ซอฟต์แวร์เดียว หรือสามารถเลือกที่จะอัพเกรดผลิตภัณฑ์ทีละขั้นตอนตามแผนการลงทุนได้อีกด้วย
     ระบบ MES HYDRA ได้คำนึงถึงความต้องการของทั้งบริษัทขนาดกลางและกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระหว่างประเทศโดย:

 • Scalability (สามารถขยายได้)
 • Flexibility (มีความยืดหยุ่น)
 • Modularity (แบ่งเป็นโมดูลได้)
 • Good value for money (คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป)
 • Usability (ใช้งานได้เป็นอย่างดี)

     HYDRA สามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและปรับแต่งหรือขยายได้ตลอดเวลา ในฐานะเป็นผู้ใช้งานคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณต้องการมีส่วนร่วมเองมากแค่ไหน และต้องการการสนับสนุนเท่าไรจากเรา

HYDRA

Applications at a glance

มองเห็นข้อมูล Production Order อย่างชัดเจน

ข้อมูลที่เป็นจริง และ ประสิทธิภาพของเครื่อง

วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูแล และ ควบคุม กระบวนการผลิต

ลดค่าบำรุงรักษา, ค่าติดตั้ง

เครื่องมือที่ช่วยดูแลและควบคุมวัตถุดิบในการผลิต

เพิ่มความสมบรูณ์ของช่วงการผลิต

ตรวจหาพลังงานสิ้นเปลืองและลดต้นทุนการผลิต

เฝ้ามองค่าต่างๆของกระบวนการผลิต รวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น

รวมระบบคุณภาพเข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

รับประกันว่าจะมีแต่สินค้าที่ดีเข้ามาในกระบวนการผลิต

HYDRA

Applications at a glance

มองเห็นข้อมูล Production Order อย่างชัดเจน

ข้อมูลที่เป็นจริง และ ประสิทธิภาพของเครื่อง

วางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูแล และ ควบคุม กระบวนการผลิต

ลดค่าบำรุงรักษา, ค่าติดตั้ง

เครื่องมือที่ช่วยดูแลและควบคุมวัตถุดิบในการผลิต

เพิ่มความสมบรูณ์ของช่วงการผลิต

ตรวจหาพลังงานสิ้นเปลืองและลดต้นทุนการผลิต

เฝ้ามองค่าต่างๆของกระบวนการผลิต รวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น

รวมระบบคุณภาพเข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

Incoming Goods Inspection

รับประกันว่าจะมีแต่สินค้าที่ดีเข้ามาในกระบวนการผลิต

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ