Mobile MES Applications

Application สำหรับ smartphone และ tablet PCs

Smart MES Applications

เข้าถึง MES System และ production data ด้วย smartphone

     Smart MES Applications (SMA) จาก MPDV เป็น Application สำหรับ smartphone และ tablet PCs SMA ให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา รวมฟังก์ชั่นจาก data collection terminals และ MES applications สำหรับนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผล ซึ่ง SMA สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการผลิต Smart MES Applications เป็นมากกว่า MES System apps เพราะใช้กลไกเดียวกันกับ MES Applications และ Shop Floor Integration Services ด้วยวิธีการแบบองค์รวมไม่จำเป็นต้องมีอินเตอร์เฟสเพิ่มเติม

SMA Examples functions :

 • KPI monitor
 • Integrated contact search
 • Smart maintenance
 • เวลา การเข้างาน รวมถึงข้อมูลพนักงาน
 • การรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน
 • ง่ายต่อการวางแผนการผลิต
 • Machine overview
 • Order overview
 • รวบรวม inspection data
 • Material management
 • ฟังก์ชันการรวบรวมข้อมูลผ่านรายการคำสั่งซื้อ
 • ยกระดับการบริหารจัดการและ messaging service

ทุกฟังก์ชั่นของ SMA พร้อมสำหรับระบบปฎิบัติการ iOS และ Android รวมถึง Application ที่เป็น Web base

Digital Production Meeting

     แอปพลิเคชั่น Digital Production Meeting สามารถวางแผนการ ดำเนินการ ทำเอกสารการประชุม ในไลน์การผลิตได้ในหนี่งเดียว ช่วยลดกระดาษ และแทนที่ Software แบบสำนักงาน ด้วยแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายและผสานร่วมกันกับ MES System HYDRA

    Digital Production Meeting อยู่บนพื้นฐานของการทำงานประจำในสภาพแวดล้อมการผลิต โดยทั่วไปการประชุมจะเป็นการประชุมเป็นลำดับขั้น และทำตามรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง: นำเสนอ KPI, ประเมินผล, อภิปรายโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และมีการบันทึกรายงานการประชุม และเป็นเรื่องปกติที่จะมีปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจแก้ไขได้ในการประชุมหนึ่ง จะถูกนำไปสู่การกระชุมในลำดับตัดสินใจถัดไปที่ใหญ่ขึ้น Digital Production Meeting จะมี Function เหล่านี้ใน web application ที่ใช้งานง่าย

Information Dashboard

     Information Dashboard ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกแผนภูมิและการประเมินได้อย่างหลากหลาย สามารถวางบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย โดยใช้การลากและวาง สามารถบันทึกเป็นกลุ่ม ข้อมูลจาก HYDRA module สามารถเลือกดูได้ง่ายและรวดเร็ว

Mobile production control โดยใช้ Touch2Plan

     Touch2Plan Application ช่วยให้สามารถปลี่ยนแปลงการวางแผนการผลิตอย่างละเอียดบนแท็บเล็ตพีซี เช่น การเปลี่ยนหรือยกเลิกการดำเนินการที่วางไว้ หรือการดำเนินการจัดตารางเวลาของงานในใบสั่ง หรือการจัดตารางการดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ Touch2Plan ทำให้ Shop Floor Scheduling module ของ Hydra ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้รับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ในไซต์

Mobility means future security

     Mobile MES applications มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน สามารถเอาชนะความท้าทายรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลการผลิตผ่านมือถือสามารถลดเวลาในการเดินทาง และหลีกเลี่ยงการประสานงานที่ไม่จำเป็นออกไปจากการผลิต

Every MES solution is as individual as the company using it. An MES must be of a modular design
and largely configurable in order to turn field-tested standard functions into tailor-made solutions.
Extensive requirements covering all business
sectors and levels must be considered:
From user-friendly collection and information
functions for operators to reliable statistics for the
management.
Additionally to the Smart MES Applications, as
they are presented in this brochure, MPDV offers
a broad portfolio of established standard MES
products. These products, characterizing a stateof-the-art MES, can be selected needs-based
and integrated without interfaces:s

Downloads

Downloads | PDF , 3 MB

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ